email

e-mail: info@energeticky-certifikat.sk

spätná väzba už do 30 min.

telefon

Tel.: 0948 517 713

m_d_sk

Technická inšpekcia nehnuteľnosti 


Snaha o kúpu nehnuteľnosti, ktorá je v bezchybnom stave, je cieľom všetkých kupujúcich. Avšak mnohokrát sa nepodarí nájsť budovu, ktorá by túto predstavu spĺňala, čo sa následne stáva prekážkou. Je úplne jedno, aký je dôvod vzniku závad v objekte a či boli chyby zatajené zámerne alebo nie. Ako záujemca chcete vedieť, čo kupujete a preto máte plné právo využiť služby technickej inšpekcie od renomovaných stavebných inžinierov, ktorí sa roky pohybujú v danej oblasti a vždy vám dokážu pomôcť.  

Technická inšpekcia nehnuteľnosti vám pomôže s :


– dôkladným a detailným „vyšetrením“ nehnuteľnosti a jej funkčnosti 
– odbornými inšpekčnými postupmi, ktoré preveria technický stav
– hľadaním chýb a poškodení, ktoré zbytočne znižujú hodnotu objektu 
– s vykonaním merania zisťujúcim straty tepla a vlhkosti stien
– s upozornením majiteľa na zistené závady a s poučením o ich náprave
– so spracovaním podrobnej správy o výsledkoch technickej inšpekcie  

Ako kupujúci, ktorý chce investovať do vyhliadnutej nehnuteľnosti tisícky eur, máte určite záujem o preverenie aktuálneho stavu daného objektu. V tom prípade je na mieste obrátiť sa na našich nezávislých odborníkov a využiť profesionalitu na úrovni, ktorá vám ponúka maximálnu serióznosť za najvýhodnejšiu cenu.  

Radšej zaplatiť pár desiatok eur za vykonanie technickej inšpekcie ako míňať tisícky eur za rekonštrukcie, ktorými budete platiť za nezodpovednosť predošlého majiteľa. 

Za naše služby spojené s technickou inšpekciou zodpovedá :  


– nezávislý profesionál zaevidovaný v oficiálnom zozname stavebných inžinierov 
– kvalifikovaný odborník, ktorého úlohou je dôkladné posúdenie stavu nehnuteľnosti 
– skúsený inšpektor, ktorý pozná oblasť stavebníctva a dokáže odhaliť každú chybu
– človek so serióznym prístupom, ktorý vám chce svojou prácou v prvom rade pomôcť  

Služby skúseného tímu nezávislých stavebných inžinierov, ktorí sa v danej oblasti vyznajú, sú tu aj pre vás. Vďaka našej odbornej práci sa vyhnete nepredvídateľným problémom so stavom nehnuteľnosti a jeho prípadné závady budete poznať ešte pred kúpou. Vyberte si nezávislosť, odbornosť, skúsenosti a oslovte našich inžinierov.

Využite našu technickú inšpekciu, nech je vaša nehnuteľnosť v tých najlepších rukách. 

Tip na záver: Pri kúpe vždy vyžadujte energetický certifikát budovy, je to zákonná povinnosť predávajúceho